EXs

Marek “Neramir” Feješ

Dobrý deň, volám sa Marek, no pre väčšinu larpistov som známy ako Neramir.

Narodil som sa v Považskej Bystrici kde  som študentom na miestnom gymnáziu zameraný na prírodovedné predmety.

Larpom sa venujem od roku 2007. Moja prvá akcia bolo tohoročné Zimné Ťaženie organizované BOSS-om. Vtedy začalo obdobie kamarátstva s jeho členmi sprevádzané výpomocou v organizačných záležitostiach. Až napokon prišiel deň, kedy som sa stal členom tejto skupiny.
Okrem toho sa s kolegami snažíme o bližšie uvádzanie nováčikov z okolia PB do larpového sveta.

Mám rád kľud, no posedenie s priateľmi a sranda nikdy nezaškodia.

Miroslav “Mirec” Hodulík

Zakladajúci člen BOSSu, od roku 2004. Priamo sa podieľal na tvorbe veľkej časti akcií – Tordhanu (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) a Ťažení. Zúčastnil sa na Košickom Ťažení organizovanom v rámci DBF Infúzie. Dlhý čas fungoval v rámci klanu ako miestna autorita pri vybavovaní častí lokácie Dolný Moštenec. Koncom roku 2008 mu bolo pre problémy zrušené členstvo v klane. Na pomoci pri organizácii akcií sa podieľa v nemalej miere naďalej.

- profil na SLADe: http://www.slad.sk/index.php?hrac=27

Vladimír “Nitrus” Bízik

Vladimír „Nitrus“ Bízik vstúpil do BOSSu tesne pred Tordhanom 2004. Zohrával významnú rolu hlavne v oblasti ľudských zdrojov a technického zabezpečenia. Podieľal sa nepriamo na organizácii Tordhanu 2004 a 2005, ako aj mnohých Ťažení. V roku 2005 odišiel z klanu. V súčasnej dobe sa už LARPom v žiadnej podobe nevenuje.

- profil na SLADe: http://www.slad.sk/index.php?hrac=24

Pavol “Baldor” Čelko

Vstúpil do BOSSu v roku 2004, pred prvým Tordhanom. Priamo sa podieľal na tvorbe materiálov pre Tordhan 2004, 2005 a nepriamo pre 2006. Hral CP role na mnohých Ťaženiach. V roku 2006 odišiel na vlastnú žiadosť z klanu, pričom určitý čas sa ešte venoval LARPom.

Martin Bízik

profil exčlena nevyplnený

Karolína “Mirime” Hodulíková

Karolína vstúpila do BOSSu roku 2004 pred prvým Tordhanom, na ktorého organizácii sa nepriamo podieľala v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008.  Fungovala ako hráč CP rolí na mnohých Ťaženiach, zúčastnila sa aj Košického Ťaženia. Koncom roku 2008 požiadala o vystúpenie z klanu.

Katarína “Andariel” Smiešková

Do BOSSu vstúpila začiatkom roku 2009. Dlho sa u nás neohriala, keďže už v polovici toho istého roku požiadala o vystúpenie zo vzťahových dôvodov. Aj keď za krátku dobu, stihla rozpracovať komplexný feedback ohľadom Bitky pri Starých Zadkoch. V súčasnej dobe sa venuje organizácii LARPov v okolí Rajca.

Michaela “Milias” Hančáková

Do BOSSu vstúpila začiatkom roku 2009. Podieľala sa na tvorbe LARPu Bitka pri Starých Zadkoch a festivale LARPov – LarpFest. O opustenie klanu požiadala na jeseň 2009, ale naďalej sa plánuje venovať rozvíjaniu LARPov hlavne v oblasti Severu.

Majka “Jamor” Schronková

profil exčlena nevyplnený

Daniela “Adonay” Knapíková

profil exčlena nevyplnený

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nastavenie webu:

Size

Colors