Tordhan 2010 – príbehy II.

Vložené 14 March 2010 @ 19:03, autor: (DArk)_OnDro#1

Čas nám pokročil, druhá vlna registrácie na Tordhan 2010 je už takmer plná (mesiac pred ukončením) a vám opäť prinášame novú várku informácií a príbehov ku hre.

Hráči druhej vrstvy majú právo nosiť na svojom kostýme erb svojho šľachtica. Pokiaľ ešte toho “svojho” nemáte, nezúfajte, bude vám v krátkom čase pridelený. Erb na kostýme vám bude zabezpečovať určité občianske práva a slušnosť pri jednaní s autoritami.

Tiež pripomíname povinnosť zaslať nám fotografiu kostýmu – čim skôr, tým lepšie. Najlepšie dámske kostýmy budú v prípade súhlasu majiteľky zaradené do tradičnej súťaže Larpistka Roka!

Viacerí hráči sa pýtali na stav latríny pre tento rok. Latrína bude a budeme ju stavať na všeobecne dostupnom mieste.

Na hre v obmedzenej miere platí, že váš neherný príbytok je aj vaším herným príbytkom. Všetci však rešpektujeme právo na súkromie, preto ak by vám prítomnosť, či aktivita cudzieho človeka v príbytku (stane) bola akokoľvek nepríjemná, viditeľne si označte vchod do príbytku bielou šatkou a akékoľvek herné predmety uschovávajte pred stanom vo vreci od zemiakov. O schovávaní sa vo vnútri príbytku v prípade herných problémov nemôže byť ani reč, čik-čik-domček sa hrá v škôlke a nie na Tordhane :).

Herné kradnutie (a podobné herné aktivity priamo v príbytku) je veľmi výnimočná situácia, avšak pre komfort všetkých zúčastnených je lepšie byť na ňu dôsledne pripravený. Informujte ostatných hráčov o tom, čo je pre vás prijateľné a snažte sa čo najmenej obmedziť kontinuitu ich hry.

Sú známe termíny ďalších dvoch stretnutí s LARPistami – Košice (25.4.2010 – podrobnosti) a Žilina (28.3.2010 – podrobnosti). Budeme sa tešiť na každého jedného z vás!

To boli informácie a odpovede k častým otázkam. Teraz nasledujú nové príbehy a kroniky k Tordhanu:

*** *** *** *** *** *** ***

Čo sa udialo od posledného Tordhanu 2009?

0 – Politicky kritické udalosti (vyhnanie Impresaria, smrť Abatiše, objavenie upíra a upálenie čarodejnice) prilákalo pohľady na Euléviu z celého Cisárstva.

4 – Na základe zvýšeného napätia v oblasti Eulévie dorazil Inkvizičný zbor spolu s ťažkovyzbrojeným vojenským doprovodom. Počas inkvizičných procesov sa “stratil” Martinus a bol dosadený nový zástupca Správcu.

8 – Oficiálne ukončenie inkvizičných procesov, upálených bolo mnoho ľudí. Šľachtici boli verejne napomenutí a pokarhaní, aby sa lepšie starali o duchovnú čistotu svojich poddaných. Za tento prehrešok sa poskladali na pokutu inkvizícii.

12 – Prvý zistený prípad prieniku zakázaných technológií zo Šedých Hôr. Pašerák sa pred lapením zabil.

16 – Občianska nespokojnosť a neschopnosť autorít koordinovať situáciu vyvrcholila verejným linčovaním príslušníkov trpasličej rasy a v obmedzenej miere aj akýchkoľvek miešancov. Šľachtici aj Garda dostali napomenutie a pokutu od Správcu, o tejto udalosti je zakázané v Eulévii hovoriť.

20 – Do Eulévie s veľkou pompou a nemalou dopomocou Správcu postupne prichádzajú k miestnym šľachticom veľavýznamné ženy, miestni umelci ich slávnostne vítajú.

*** *** *** *** *** *** ***

Mapa okolia Eulévie


Táto mapa (po kliknutí sa zobrazí v pôvodnom rozlíšení) zobrazuje blízke okolie Eulévie. Veľká väčšina postáv na Tordhane 2010 bude z tohto okolia, aby bolo možné vytvoriť väzby medzi postavami.

Ide o dôležitý faktor tvorby hry a preto budeme výnimky schvaľovať len veľmi veľmi neochotne, s tikom v pravom oku a ľavom kolene. Ak vôbec nejake schválime. Nespôsobujte nám preto zbytočne zdravotné problémy a pri registrácii situujte vašu postavu do tohto priestoru. Ďakujeme :).

*** *** *** *** *** *** ***

Príbehy zo života svätého  Hámana – Príchod svätého Hámana

Roku 273 po Veľkom more sa začala novodobytá provincia Eulévia zaľudňovať osadníkmi z celého Cisárstva ba aj spoza jeho hraníc. Kraj to bol nebezpečný, zem bola neustále križovaná divokými nomádskymi bandami ktoré prepadávali pocestných. V tomto čase vypočul mladý misionár Háman volanie  Slnka, opustil civilizované kraje a vydal sa šíriť pravú vieru do Eulévie.  Jeho súčasníci ho opisujú ako  vysokého, mocne stavaného muža. Hlavu mu pokrývala ryšavá hriva , veľmi netypická pre miestne kraje. Oplýval fyzickou silou no tú mnohonásobne prekonávala sila jeho pohľadu, v očiach akoby mu horelo samotné Slnko.

Cestou sa k nemu pripájali mnohí pútnici a počúvali jeho učenie. Háman okolo seba zhromaždil početnú skupinu osadníkov, ktorá však upútala pozornosť pohanskej zbojníckej bandy. V chladnú noc obklúčili tábor osadníkov a zákerne pod rúškom noci zaútočili. Tábor spal, ien svätý Háman ešte odriekal modlitby k skrytému Slnku. Divý bes útočníkov plným tryskom vnikol do tábora a začal podpaľovať chatrné chyžky pútnikov. Slabo vyzbrojení osadníci, prekvapení v spánku nemali najmenšiu nádej odolať. No vtedy sa stal zázrak! Svätý Háman, vidiac ako bezverci kántria vyznávačov Slnka len silnejšie upol svoju myseľ k modlitbe a najmocnejšie Slnko preukázalo svoju moc. Oheň pri ktorom sa Háman modlil ho celkom obklopil a vytvoril stĺp nebeského svetla. Útočníci nosiaci v sebe tmu, nemohli také svetlo zniesť. Oslepený padali z koní kričiac v bolestiach, aj keď na tele nemali ani rany. Srdcia pravoverných pútnikov však naplnil pokoj. Svetelný stĺp sa rozostúpil a z neho vystúpil  Háman. Prehovoril hlasom aký ešte nikto na svete nepočul, hlasom do ktorého zostúpila sila Slnka: *Poznali ste silu nepremožiteľného Slnka, ktoré je jediným pravým božstvom! Odvrhnite falošné modly, zbavte sa strachu. Slnko vás omilostí, lebo je všeobjímajúce a dokonalé, staňte sa jeho vernými synmi a večná spravodlivosť vás neobíde.* Utíchol všetok krik,  pútnici zbožne padli na kolená a začali velebiť Slnko. Porazení nomádi, vidiac toľkú moc a slávu padali tvárou v prach zeme, driapali si ruky a plakali. Svätý Háman rozpel ruky a až do svitania sa spoločne klaňali Slnku a vzývali ho.

*** *** *** *** *** *** ***

Notársky zápis uschovaný v Chráme

Leo Lang, prvorodený syn zosnulého obchodníka Eddarda Langa a jeho ženy Eleanóre En Deloró sa v mimosúdnej dohode s ostatnými dedičmi stal jediným dedičom Eddardových pozostalostí. Pozostalosťou sa v tomto prípade rozumejú statky v súčasnej dobe známe ako majetok pripadajúci Eddardovi Langovi, ako aj statky, ktorých majetkové právo v okamžiku smrti náležiace Eddardovi sa dokáže v neskoršom čase. K pozostalosti sú podľa Cisárskeho práva neoddeliteľne naviazané aj dlhy a pohľadávky voči Eddardovi Langovi, v súčasnosti známe aj v budúcnosti sa objaviace.

Dohoda bola vykonaná s plným vedomím a dobrovoľne, pričom všetci zúčastnení sú si jednoznačne vedomí majetkového rozdelenia a rizík z toho plynúcich. Toto stvrdzujú svojimi podpismi.

Leo Lang

Arron Lang

Lianna Van der Ebau, rodená Langová

*** *** *** *** *** *** ***

Vážený pán Humpiesok,

na základe mnohých žiadostí z období minulých sa náš úrad rozhodol sprístupniť Vám nevyhnutné informácie dôležité k ďalšej investigatívnej činnosti v odhaľovaní nepovoleného transferu konštrukčných postupov a koncepcií na zvrchované územie Cisárstva.

Medzi už ustálené prieniky patrí zariadenie zvané vetrolap. Vo finálnom štádiu ide o konštrukciu väčších rozmerov s lopatkami, ktoré slúžia ako prekážka vetru. Prístroj je schopný vykonávať mechanickú prácu, štandardne je podľa našich informácií používaný ako náhrada mlynu v oblastiach so zlým prístupom k tečúcej vode.

Ďalším problémom sa so vzrastajúcou tendenciou stáva koncept ‘kužeľ a lano’. Realizuje sa ako množina kolies spojených lanami na základe neznámych pravidiel, čoho efektom je na základe pozorovaní schopnosť neadekvátne zvyšovať silu užívateľa.

Najnebezpečnejším a obecne najškodlivejším druhom importu je v tomto prípade technológia pracovne nazývaná dymnica. Na základe nákresov zariadení sa môžeme domnievať, že tento stroj by dokázal tvoriť prácu iba na základe horiaceho ohňa zohrievajúceho kotlovité zariadenie.

Ďalšie druhy zadržané v rámci akcie T sa v súčasnosti podrobujú podrobnej analýze a už teraz je jasné, že ide o bezprecedentný zásah do dlhodobej stratégie populačného rozvoja Cisárstva.

Hlavným negatívom a hriechom aplikácie týchto postupov je presvedčenie, že užívanie a kombinácia týchto a podobných zariadení by spôsobili zníženie dopytu po pracovnej sile v inkriminovaných oblastiach, čoho efektom bude nadbytočnosť a hladomor širokej masy nízkopostavených vazalov. Dôsledky by boli zo strednodobého finančného, ako aj krátkodobého vojenského hladiska nedozierne.

Myšlienkou a poslaním nášho Cisára je snaha zabrániť hospodárskej pohrome v tejto krajine a preto poveril Vás dôležitým poslaním a to obranou proti ekonomickej vojne vedenej Šedými horami. Vašou úlohou nie je iba zabrániť šíreniu, či konštrukcii týchto zariadení, hlavným účelom je odmietnuť tieto koncepty na myšlienkovej a informačnej úrovni. Rozhodne preto nestačí stíhať pašerákov tohto hriechu ako bolo činené doteraz, ale je nutné začať aktívne vyhľadávať a likvidovať aj samotných držiteľov týchto poznaní.

Nech Slnko osvetľuje Vaše kroky

Marceliel de Adenieu
vrchný inšpektor

*** *** *** *** *** *** ***

Príbehy zo života svätého  Hámana – Vyhnanie Ajronbélskej strigy

Svätý Háman s osadníkmi a obrátenými nomádmi pokračoval v ceste. Najjasnejšie Slnko zaviedlo ich kroky k zmáhajucej sa lesnej osade menom Ajronbél. Pútnici Hámana žiadali aby ostal s nimi, lebo oni už dalej nemôžu a chcú sa usadiť tu. Svätý Háman im vyhovel a povedal: *Tak ako veľké Slnko nikdy neopustí vaše životy, vedzte, že i ja budem v modlitbách s vami nech by som bol kdekoľvek. Teraz však cítim, že moje miesto je stále tu*. Prešli týždne, v celej osade veselo zvučali píly, kladivá a znel hlahol práce . Háman chodil od domu k domu a pomáhal bez rozdielu všetkým.  Viedol verejné klaňania sa Slnku, vysvätil základné kamene na chrám Slnku, ktorý sa pospolitý ľud z vďaky za dobrodenie rozhodol postaviť.

Na tieto činnosti s neľúbostou zazerali miestny trpaslíci , ktorých bolo v osade ďaleko viac ako ľudí. Vyznávali vlastné prapodivné, neraz i krvavé kulty. Po dostavbe chrámu Slnka však začali pribúdať konvertiti na pravú vieru zo strany trpaslíkov. Háman príjmal veriacich bez rozdielu rasu aby im radil a pomáhal. Trpasličí starešinovia rýchlo oľutovali svoju počiatočnú toleranciu voči prišelcom. Vyslali preto tajného posla do jaskýň nad osadou, ktorý mal vyhladať a požiadať o radu prastarú trpaslíčiu vedmu, ktorú ľud poznal ako Ajronbélsku strigu. Žila od nepamäti hlboko v útrobách jaskýň a bola nepredstaviteľne stará. Krajom kolovali legendy, že nemôže zhynúť mečom, chorobou ani na vek, vďaka bosoráctvam, ktoré okolo seba splietala mnohé desaťročia.  Jej zjav bol taký hnusný a nečistý, že ani najzúfalejší tvor sa knej neodvážil bližšie ako na desať krokov. Steny jaskyne mala dočarbané nečistými runami, ktorých význam poznala len ona sama. Venovala sa najodpornejším praktikám herézy, o ktorých písať by bol veľký hriech proti spravodlivému Slnku.  Ked ju nakoniec neštastný posol našiel, uzatvoril s ňou podľa rozkazu staršinov strašnú zmluvu . Šesť ľudských a šesť trpaslíčich nemluvniat výmenou za magické formulky a kliatby ktoré mali zmárniť vyznávačov pravej viery.  Pološialený posol sa vrátil k svojim pánom, odovzdal nesvätené pergameny, povedal o hroznej platbe, ktorú chce bosorka za svoje služby a padol mŕtvy na zem. Vydesení staršinovia sa aj tak rozhodli necúvnuť a v noci poslali svojich sluhov, aby poznačili príbytky a chrám pravoverných škodlivými formulkami.

A na vyznávačov Slnka doľahli tieňe zla. Dobytok hynul, deti nevládne ležali na posteliach a nijaký felčiar im nevedel pomôcť. Kliatba im nedávala spávať, lebo v noci sa v príbytkoch ozýval strašidelný rámus, predmety sa bez príčiny rozbíjali a padali. Všetci sa utiekali k Hámanovi, ktorý nepretržite slávil bohoslužby k Slnku a modlil sa. No tentokrát Slnko neprejavilo svoju moc, lebo mnoho slaboverných si spomenulo na bôžikov, ktorých uctievali pred pravou vierou a začali ich znova tajne uctievať. Týždeň trvalo utrpenie utrpenie vyznávačov Slnka, keď svätý Háman dostal zjavenie o pôvode ich nešťastia. Ihneď dal zvolať pred chrám všetkých veriacich pravej viery a takto k nim prevravel: *Dnes v noci som mal videnie od Slnka, už poznám príčinu vášho trápenia. Starešinovia trpaslíkov, ktorým tma hlodá dušu sa spriahli s prekliatou bosorkou, aby rozkývali našu vieru,* hlas mu burácal a oči prepaľovali prítomných akoby im videli do sŕdc. *Prečo, prečo ste im to dovolili? Slnko je vševediace a neoklamú ho vaše falošné modlitby, sväté svetlo Slnka prenikne vaše duše a žiaden hriech neostane pred ním skrytý. Oľutujte svoje kacírstva a proste Slnko o spásu svojich životov. Len ak očistíme svoje duše mocné Slnko nám pomože zbaviť sa bosoráctiev.* Zhromaždený ľud padol v bázni na kolená a spoločne sa tri dni a tri noci postili a blahorečili Slnku. Na tretí deň Háman rozpustil dav, no ešte predtým si vybral piatich  pomocníkov s ktorými sa vybral zbaviť bosorky.  Nesúc fakle, spievali oslavné hymny na Slnko a Slnko ich chránilo. Bosorka rozpútala mohutnú búrku, vietor vyvracal najmohutnejšie stromy v lese, blesky jednostaj bili aby vyznávačov pravej viery odvrátili od cesty. No žiadne bosoráctvo sa nemôže rovnať božskej sile Slnka ak je viera jeho vyznávačov úprimná. Tak sa svätý Háman aj so svojimi spoločníkmi dostal nezranený pred bosorkynu  jaskyňu  z ktorej sa ozýval hrdelný spev strarej strigy privolávajúci nové čary. Háman povedal svojim spoločníkom: *Velebte mocné Slnko a ono prejaví svoju silu. Oheň ktorý nesieme je jeho zosobnením, znamením a silou*. Tvár mu žiarila svetlom a oni horlivo odpovedali : *Slnko je veľké! Slnko je mocné! Slnko je víťaz!*

Nečisté bosoráctva sa stretli s mocou Slnka, zem sa otriasala meraním síl pravoverných a nečistej strigy. Búrka silnela, no i tak ju prehlušili hlasné chválospevy Slnku. Háman pokynul spoločníkom, fakle ako jedna popadali pred jaskyňu . Z každej vytryskol prúd ohňa spoločne vytvárajúc spaľujúcu stenu . Náš svätec rozpel ruky a všeprenikajúcim hlasom zvolal: *Vystúp, ty biedne stvorenie zo svojej tmy!*. Druhý krát rozpel ruky a znova prevravel: *Vystúp ty prekliata služobníčka noci* a rozpel ruky i tretí raz, hovoriac: *Vystúp na sväté Slnko, ktoré ťa očistí od tvojich kacírstiev!*. Na posledné zvolanie preletela  bosorka tahaná neviditeľnou silou cez ohnivú stenu aby pristála v blate pred svätcovými nohami. Zvíjala sa v kŕčoch, lebo  posvätný oheň spálil všetky jej čary a bosorácta.  Neprirodzená búrka prestala a celú čistinu zaplavili lúče vznešeného Slnka. Háman sa sklonil k bezvládnej bosorke, položil ruku na jej zvráskavené čelo a ona sa premenila na prach. Spoločníci sa zaradovali, že zlo bolo premožené a velebiac Slnko sa všetci vrátili do osady. Ajronbél bzučal ako osie hniezdo, lebo všetci videli strašnú búrku v kopcoch. Nemenšie prekvapenie vyvolalo zmiznutie trpaslíčich staršinov, ktorých zloba škodila pravoverným. Návrat Hámana so spoločníkmi vyvoval nekončiacu radosť u vyznávačov Slnka. Ešte ten večer návratu musel svätý Háman vykonávať hromadné konvertovanie nevercov. Na druhý deň sa však rozlúčil s celou osadou a vybral sa znovu na cesty, napĺňať úlohy ktoré mu nachystá Slnko.

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)


No Comments Yet

You can be the first to comment!

Leave a comment

OpenID Login

Standard Login

Nastavenie webu:

Size

Colors