Semper Fidelis – prvé info

Vložené 19 April 2010 @ 10:45, autor: samurai

Prinášam Vám prvé komplexnejšie informácie o hre, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na mňa prostredníctvom SLADu, Facebooku alebo ICQ 232927569

1.Hra Semper Fidelis sa bude konať 26. – 27. 6. 2010 (posledný júnový víkend). Lokačku práve vybavujeme, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude v okolí pohoria Tríbeč ( http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Tribec.png ), teda medzi mestami Nitra a Zlaté Moravce. Bližšie info o lokácii bude včas aktualizované.

2. Časopriestorovo je akcia zasadená do bližšie nešpecifikovaného fantasy Kráľovstva. To znamená, že najvyššou všeobecne rešpektovanou autoritou je Kráľ. Celá hra sa bude odohrávať vo výcvikovom tábore Semper Fidelis a jeho priľahlom okolí. Do tábora každý rok prichádzajú desiatky kadetov, ktorých jediným cieľom a životným snom je stať sa dôstojníkmi Kráľovskej Armády a oddane slúžiť Kráľovi. V tábore pod vedením skúsených inštruktorov získavajú vedomosti a zručnosti dôstojníka Armády, ktoré môžu ďalej odovzdávať svojim budúcim podriadeným. Takisto si zvykajú na hierarchiu velenia, disciplínu a svoje budúce povinnosti. Hlavná časť hráčov bude v roli kadetov. Budú otvorené dve jednotky (čaty) po 15 kadetov. Každá čata má vlastného veliteľa, ktorý je zároveň inštruktorom. Najvyššou autoritou tábora je Veliteľ Tábora. V prípade záujmu je možné hrať aj nekadeta, tieto postavy budú mať na starosti bežné činnosti spojené s chodom tábora, najmä ide o kuchynský personál. Ubytovanie bude pravdepodobne riešené podsadami, ak by toto nevyšlo, včas budem informovať o potrebe priniesť na hru vlastné stany. Jedlo bude zabezpečené, náklady naň budú zohľadnené v registračnom poplatku. Nebude to len jogurt a horalka, bude sa variť guláš, strukovinové kaše a iné sajrajty, ktoré sa dajú efektne a atmosféricky kydnúť do misky. Vlastné jedlo si síce môžete priniesť, ale odporúčam ho konzumovať v dobe osobného voľna, inak hrozí udelenie trestu za nedodržiavanie denného poriadku.

3. Kostýmová povinnosť: farebná kombinácia zelená-hnedá-sivá. Ak sa v rámci čaty dopredu dohodnete na spoločných kostýmoch, šplhnete si u svojho inštruktora. Jednoduchý tabard je otázkou jedného popoludnia a vyzerá dobre. Tábor sa riadi vojenskými pravidlami, takže najlepšie je, ak je všetko rovnaké. Ako obuv odporúčam zhernené kanady alebo inú pevnú obuv, veľká časť hry sa bude odohrávať v lese a vyvrtnutý členok nie je sranda. Samozrejme, žiadne modré, červené a ružové farby. Takisto odporúčam ochranu predlaktia a zápästia (predieranie sa kríkmi), ak nemáte nátepníky, pomôže aj kus sivej (hnedej, zelenej) látky omotaný okolo predlaktia a zápästia a utiahnutý špagátom. Znovu pripomínam: Jednotnosť = spokojný inštruktor (nespokojný inštruktor = veľa klikovania)

4. Kadeti sú povinní dodržiavať tzv. Kódex vojaka:

Kódex vojaka
1. Zodpovednosť a zmysel pre povinnosť – rešpektovanie zákonov, nariadení a rozkazov.
2. Obetavosť – podradenie sa vyšším úmyslom tzn. priradenie vyššej hodnoty prioritám ktoré majú skupinovú hodnotu ako vlastným prioritám.
3. Odvaha – ochota prijať následky svojich rozhodnutí a schopnosť prijať správne rozhodnutia aj napriek negatívnym následkom.
4. Vernosť – oddanosť Zemi a Armáde.
5. Česť – základ morálnych rozhodnutí na osobných kvalitách a čistom svedomí.

Za neuposlúchnutie rozkazu alebo iné previnenie sa voči disciplíne je inštruktor oprávnený udeliť kadetovi trest podľa vlastného uváženia a podľa závažnosti prehrešku (služba v kuchyni, vykopanie latríny, očistenie vreca zemiakov a podobne.) Najvyšším trestom, ktorý môže inštruktor udeliť sú dve hodiny väzenia. Pri závažnom porušení disciplíny alebo troch menších prehreškoch inštruktor predvedie kadeta k Veliteľovi Tábora, ktorý vo veci rozhodne a vynesie trest. Najvyšším trestom, ktorý môže Veliteľ Tábora udeliť je okamžité vylúčenie z výcviku ( a tým pádom okamžitý koniec hry pre hráča a odchod domov.) Takýto trest sa udeľuje za ohrozenie zdravia spoluhráčov, porušenie platných zákonov Slovenskej Republiky, a podobne.
Odmeny sú tiež udeľované inštruktorom. Odmenu môže kadet získať za príkladné plnenie povinností, plnenie úloh nad rámec svojich povinností a podobne. Odmenou môže byť odpustenie povinností (napríklad odpustenie strážnej služby), pochvala pred nastúpenou jednotkou, prípadne udelenie vyznamenania Za príkladnú službu Kráľovi (túto odmenu môže udeliť len Veliteľ Tábora). Rozmanitosť odmien a trestov závisí len na inštuktorovi. Jediným pravidlom je, že odmena jedného jednotlivca nesmie poškodiť jednotlivca druhého. Tresty môžu mať aj kolektívny charakter (za prehrešok jednotlivca je potrestaná celá čata), v tom prípade však trest musí byť formou zvyšovania fyzickej pripravenosti (klikovanie, drepy, prípadne iná fyzická činnosť). Na konci výcviku pri slávnostnom nástupe bude udelené vyznamenanie Premiant výcviku. Toto vyznamenanie sa udeľuje najaktívnejšiemu, najšikovnejšiemu a najposlušnejšiemu kadetovi a zohráva významnú úlohu v jeho ďalšej dôstojníckej kariére.

Počas trvania hry platí prísna prohibícia a zákaz užívania omamných a psychotropných látok. Po ukončení hry (predpoklad je v sobotu večer) platí prohibícia mierna (tzn. pod 18rokov neprichádza do úvahy, nad osemnásť s rozumom). Pravidlá tábora platia až do odchodu z tábora, TEDA NIELEN POČAS TRVANIA HRY)

5. Napíšem to teraz a do akcie to zopakujem minimálne stokrát. Pri registrácii je povinnosť uviesť alergie, užívané lieky a iné ťažkosti zdravotného charakteru, na ktoré je počas hry nutné brať ohľad. Nikto vás nebude cepovať alebo na vás krivo pozerať, ak si proste musíte pichnúť inzulín alebo zobrať lieky. Ak ste alergický trebárs na uštipnutie včely a uvediete to v registrácii, bude pripravené auto a človek, ktorý vás v ktorúkoľvek dennú i nočnú dobu okamžite odvezie do nemocnice. Preto je potrebné, aby sme mali prehľad o vašich zdravotných ťažkostiach. Nie je to žiadna hanba a nikto sa vám pre to nebude vysmievať.

V dohľadnej dobe pridám informácie o dennom poriadku tábora a podrobnosti o registrácii.

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 0 (from 0 votes)


No Comments Yet

You can be the first to comment!

Leave a comment

OpenID Login

Standard Login

Nastavenie webu:

Size

Colors